Vrijwilligers

Zestig Plus biedt haar leden een grote variatie aan activiteiten aan. Maar dat betekent niet dat wij uitsluitend een consumptieve vereniging zijn. Het tegendeel is waar! Veel leden zijn zeer actief en velen al heel wat jaren. Voor onze contactvereniging zijn deze actievelingen een voorwaarde om Zestig Plus levensvatbaar te houden.

Want, wat maken deze ‘actievelingen’ allemaal mogelijk?
In de eerste plaats zijn er de contactpersonen, het eerste aanspreekpunt voor elk van onze leden. Daarnaast hebben alle activiteiten een coördinator of een werkgroep, die zorgt voor de organisatie van de activiteit en alles in goede banen leidt. En deze vrijwilligers worden op hun beurt weer terzijde gestaan door andere vrijwilligers. Denk maar aan de techneuten die bijvoorbeeld zorgen voor beeld en geluid bij lezingen, of aan de vrijwilligers die helpen bij het uitzetten van wandelingen, het regelen van koffie en thee bij samenkomsten, enz. Een van de vrijwilligers verzorgt bovendien elke maand het Maandbericht. En dan hebben we nog het bestuur. Ook het bestuur bestaat alleen uit vrijwilligers.

Er is, kortom, veel werk aan de winkel. Maar kunnen we het eigenlijk wel ‘werk’ noemen? Vrijwel alle vrijwilligers zetten zich in omdat ze de vereniging een warm hart toedragen; het gewoon een mooie vereniging vinden en de doelstelling onderschrijven.

Maar het vrijwilligerswerk levert ook heel veel op voor de vrijwilliger zelf. Geldt voor al onze leden dat de activiteiten de mogelijkheid bieden om contacten te leggen, dan geldt dat in het bijzonder voor de vrijwilligers. Samenwerken om er iets moois van te maken, schept een band en levert, zoals de ervaring leert, vaak mooie vriendschappen op.