Activiteiten door de leden zelf

De Contactvereniging Zestig Plus Renkum zou niet kunnen bestaan zonder een groot aantal actieve leden. Leden die zich vrijwillig inzetten om de doelstelling van de vereniging vorm te geven: het organiseren van activiteiten voor en door de leden.

Bij groepsactiviteiten gaat het om activiteiten die ooit zijn opgezet door een of meer van de leden en die zich een vaste plaats hebben verworven in het aanbod aan activiteiten.
De activiteiten vinden plaats in kleine groepen, veelal ook bij leden thuis. Voor alle groepen geldt dat ze uit hun midden een contactpersoon hebben aangewezen en dat ze zichzelf kunnen bedruipen. De gemaakte kosten worden onderling verrekend.

Om onder de vlag van de vereniging te kunnen opereren, zijn alle deelnemers lid van de vereniging en is de activiteit in principe toegankelijk voor alle leden. Als een groep te groot dreigt te worden, wordt een wachtlijst opgesteld of wordt een parallelle groep gestart.

Klik op een afbeelding voor meer informatie

Wandelen
Engelse conversatie
Muziekluister kring
Zingen
Jeu de boules
Kunstclub