Bestuursleden
  • mevr. A. (Anneke) Sicherer-Roetman (voorzitter)
  • mevr. G.C. (Inek) Diepenbroek-Gorter (secretaris)
  • dhr. H.A.J. (Henk) Moll (penningmeester)
  • dhr. H. (Herman) Erinkveld (ledenadministratie)
  • mevr. M.J.J. (Marianne) Timmermans (co√∂rdinator contactpersonen)

N.B. de ledenadministratie wordt tijdelijk nog waargenomen door:

  • mevr. F.J.C. (Hanny) Berendsen-Kampherbeek