Organisatie

Bij de Contactvereniging Zestig Plus Renkum draait alles om de leden. Wilt U lid worden dan kunt u dat kenbaar maken door contact op te nemen, bijvoorbeeld via het contactformulier. De ledenadministratie stuurt dan een inschrijfformulier.

Eenmaal lid geworden, kan er uit de veelheid aan activiteiten, naar eigen voorkeur een keuze gemaakt worden. In het Maandbericht, ons informatieblad, is een agenda opgenomen waarin alle activiteiten vermeld staan.

De kosten voor het lidmaatschap:

  • U betaalt een geringe contributie, die jaarlijks wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Wordt u in het 2e halfjaar lid, dan betaalt u de helft van de contributie.
  • De kosten voor de activiteiten die door de leden worden verzorgd, worden omgeslagen over de deelnemers. Voor de activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd, wordt een bijdrage gevraagd.
  • Eenmalig inschrijfgeld
  • Het Maandbericht kan kosteloos toegestuurd worden via de e-mail, maar wie het per post bezorgd wil krijgen, betaalt daarvoor de kosten.

Bedragen voor 2024:

  • de contributie bedraagt 30 euro per jaar.
  • wie het maandbericht op papier wil ontvangen betaalt daarvoor in 2024 20 euro per jaar extra.

Bijeenkomst voor nieuwe leden

Eenmaal per jaar organiseren we een bijeenkomst voor nieuwe leden. In die bijeenkomst kunnen de leden nader kennismaken met het bestuur en kan het bestuur kennismaken met de nieuwe leden. Op die bijeenkomst zien we elk jaar opnieuw weer dat ook de eerste afspraken tussen de leden onderling gemaakt worden voor nader contact. En dat is ook precies de bedoeling.