Leeskring

Binnen de vereniging zijn meerdere leeskringen actief. Het geheel wordt door een van de leden gecoördineerd. Het zijn huiskamerbijeenkomsten, bij toerbeurt bij iemand thuis. De groepen bestaan uit zo’n 7 à 8 leden.

Elke groep bepaalt zelf de frequentie van de samenkomsten en ook welke boeken ze willen gaan bespreken. Bij de bespreking wordt een leidraad gebruikt om het gesprek in goede banen te leiden.

Als de afspraken zijn gemaakt, wordt een jaarplan opgesteld. Daarin staan, naast de geplande data en plaats van samenkomst, ook de titels van de boeken die gelezen en besproken gaan worden. Zo kunnen de boeken tijdig worden gereserveerd bij de Bibliotheek.

Engelse conversatie

De naam zegt het al, er wordt binnen deze groep in het Engels geconverseerd. Maar, pas als de koffie op is. Dat wel.

De groep komt maandelijks bij elkaar, in de eerste plaats voor de gezelligheid en zonder vastgestelde gespreksonderwerpen. En al pratend wordt en passant de Engelse spreekvaardigheid geoefend en onderhouden. Je hoeft het Engels niet perfect te beheersen om bij deze groep aan te kunnen sluiten, maar een zekere basis is wel handig.