Kerstviering op 10 december 2016 in Restaurant Campman
Dit jaar vindt de Kerstviering plaats op een andere locatie dan in voorgaande jaren en wel bij restaurant Campman,  Hartenseweg 23, Renkum.
Het programma begint om 14:00 uur en  vanaf 13:30 uur wordt u verwelkomd  met een kopje thee of koffie. We hebben de dames  Roos Fokkema (professioneel verhalenverteller) en Heleen Bartels (harp) bereid gevonden voor ons een speciaal Kerstprogramma te presenteren  met (internationale) Kerstverhalen, begeleid door daarbij passende,  harpmuziek. In de pauze worden heerlijke hapjes en drankjes geserveerd.
U kunt zich opgeven voor deze middag tot 2 december door het overmaken van € 12,00  op bankrekeningnummer NL63ABNA0473402106 t.n.v. C.I. van den Dolder onder vermelding van “Kerstviering”. U staat na ontvangst van de betaling op de deelnemerslijst. Betaalt  u ook voor iemand anders, graag dan de naam en voorletters van die persoon erbij vermelden. Heeft u een dieet, dan kunt u dat  telefonisch doorgeven aan  Carla van den Dolder, tel. 026-3336484.
Bij afmelding na 6 december is restitutie niet meer mogelijk.
Wij hopen veel leden van onze vereniging op 10 december te mogen verwelkomen.
De Kerstcommissie
Herenkoffie dinsdag 13 december 2016
Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek
De koffie staat klaar vanaf 10:00 uur. De lezing begint om 10:30 uur.
Johannes Warnardus Bilders opnieuw in beeld
Vanaf 30 september is in Museum Veluwezoom in Doorwerth de tentoonstelling Bezield landschap, leven en werk van Johannes Warnardus Bilders te zien.
Ton Pelkmans vertelt over deze kunstschilder. Hij stuurde ons de volgende inleiding:
“In de jaren veertig van de negentiende eeuw is Oosterbeek een rustig boerendorp. Wel bijzonder is dat een flink aantal jonge schilders naar het dorp komt om het Veluws landschap te tekenen en te schilderen. Onder hen J.W.Bilders. Hij probeert meer direct naar de natuur te werken i.p.v. conventioneel. Bilders verblijft, met zijn gezin, drie jaar in Oosterbeek.
Na een periode in zijn geboortestad Utrecht trekt hij later weer naar het landelijke Oosterbeek (1853). Met zijn sociale vaardigheden wordt hij al spoedig de spil van de kunstenaars in het schildersdorp. Hij organiseert een o.a. inwijdingsritueel, waarbij nieuwelingen ‘gedoopt’ worden onder de Wodanseiken in Wolfheze. Veel kunstenaars die toen in Oosterbeek werkten, vormen later de Haagse School.
Ik breng de gehele loopbaan van deze markante kunstschilder en zijn ontwikkeling als schilder in beeld. Uiteraard laat ik ook werk van de kunstenaar zien.” (Het museum is gevestigd in kasteel Doorwerth.)
Ballet de Notenkraker in Cinemec Ede op zondag 18 december 2016
Op zondag 18 december  gaan we naar Cinemec Ede waar het wereldberoemde Bolshoi Ballet dé kerstklassieker De Notenkraker uitvoert. Het laatste ballet van Peter Tsjaikovski is in de kersttijd nog steeds een must. De fantasievolle, rijk geïnstrumenteerde muziek bereikt in de befaamde Bloemenwals haar hoogtepunt. Het verhaal van de sprookjesachtige belevenissen van het meisje Clara op kerstavond spreekt, zeker in de romantische choreografie van Yuri Grigorovich, jong en oud tot de verbeelding. De rol van Clara wordt gedanst door de primaballerina Anna Nikulina. De stoere danser Denis Rodkin is haar prins die het gevecht met de Muizenkoning aangaat.
Vertrektijden en plaatsen:
14:50 uur Oosterbeek, parkeerplaats bij Albert Heijn (!!!!)
15:00 uur Doorwerth, winkelcentrum de Weerd, Beethovenlaan-zijde
15:10 uur Heelsum, tegenover Rijwielhandel Frank
Aanvang van de voorstelling is 16:00 uur.
De prijs voor deze excursie bedraagt € 22,50 en is inclusief een drankje en hapje na de voorstelling. Gaarne direct na aanmelding het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer NL47INGB 0001082955 t.n.v. A. Drost, o.v.v. Cinemec.
Aanmelding kan geschieden op donderdag 10 november van 9:00 tot 11:00 uur bij Jenny Boon, telefoon 026-3334665 of Uta van Scheijen, telefoon 026-3340112.
Tijdens de reis zijn wij te bereiken op nummer 06-24625129.
Houd deze datum vrij: dinsdag 3 januari 2017 Koffieochtend met een praatje
Mevrouw L. van Vloten - Doting: de Voedselbanken
Als we aan het begin van het nieuwe jaar bij elkaar komen, hebben de meesten van ons nog herinneringen aan een aantal goede maaltijden in de afgelopen periode. Dat geldt lang niet voor iedereen en zeker niet voor wie heeft moeten aankloppen bij de Voedselbank. Wie zijn dat en hoe werkt zo’n voedselbank?.
We hebben mevrouw Van Vloten, voorzitter van Voedselbank Wageningen, bereid gevonden ons over het werk van de voedselbanken te informeren en in te gaan op de vragen, die bij ons leven.
Zij heeft ons gevraagd om levensmiddelen, die ongewenst en ongebruikt thuis in de kast, mee te nemen. 
Wij hopen velen van u weer te zien.
Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg in Oosterbeek. 
De koffie / thee, respectievelijk € 1,40 en € 1,25, staat vanaf 09:45 uur klaar en om goed half elf begint het praatje.
U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.
Herenkoffie dinsdag 10 januari 2016

Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek
De koffie staat klaar vanaf 10 uur. De lezing begint om 10.30 uur

De heer Gerrit Kok, oud-dijkgraaf van het Rivierenland, heeft ons bericht dat hij wegens ziekte niet in staat is de inleiding over Waterveiligheid te verzorgen.
We hebben, op zijn suggestie, de heer Dick van Oort, voormalig lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe, bereid gevonden een inleiding te houden over hetzelfde onderwerp. We zijn daar blij mee. 
“Als Nederland geen duinen en dijken had, zou 65% van ons land overstromen door water vanuit zee of de rivieren. Sinds ons land bewoond is, is men bezig geweest met het bouwen van dijken en het versterken van de duinen. Aanvankelijk deed men dat door de vorming van dorpspolders, elk met eigen dijken. Vanaf de 13e eeuw beschermde men zich tegen het water in groter verband, zoals bijvoorbeeld de dijk rond de Alblasserwaard en de Vijfherenlanden. Het initiatief kwam van de graven van Holland, de bisschoppen van Utrecht en de hertogen van Gelre. Voor het beheer en onderhoud aan dijken stelden zij waterschappen en hoogheemraadschappen in, de eerste democratische bestuursorganen in ons land.
Daarmee was de veiligheid tegen hoog water niet gegarandeerd. Bekend is de Elisabethsvloed uit 1421, waarbij de Biesbosch is ontstaan. De watersnoodramp van 1953 staat bij velen nog in het geheugen gegrift. Ook de rivieren stroomden vaak over door hoog water en ook door ijsophoping. Alleen al tussen 1750 en 1800 waren er 152 dijkdoorbraken. Meer recent zijn het hoog water in de Rijn in 1926 en in Rijn en Maas in 1995. Redenen genoeg om permanent zorg te besteden aan veiligheid tegen hoog water. Dat wordt uitgevoerd door de waterschappen in samenwerking met Rijkswaterstaat. Om niet door hoog water te worden overvallen zijn er duin- en dijkverbeteringsprogramma’s in uitvering en wordt een Deltaprogramma voorbereid.”
Winterlezingen 2017
Op donderdag 19 januari 2017 houdt Dick Reeder een lezing over Japanse prenten, die hij als volgt inleidt:
“ Enige tijd geleden vertelde ik tijdens een koffiepraatje iets over de Japanse prenten. In deze lezing  krijgen deze prenten een plaats in de geschiedenis van de Japanse cultuur. 
Japan was twee eeuwen van de buitenwereld afgesloten. Toen in de tweede helft van de 19e eeuw Japan het isolement ophief, raakte Europa in de ban van de Japanse cultuur. Er gingen scheepsladingen met bewerkt ivoor, email, faience en porselein, bronzen, lakwerk, houten beelden, kamerschermen, kimono’s, prenten, enz. naar Europa. Oude en nieuwe rijken, kunstenaars en schrijvers, joegen op de “japonaiseries”. Monet en Van Gogh hadden een verzameling Japanse prenten.
Waar kwam die belangstelling vandaan?
Aan de orde komen het isolement van Japan, de geschiedenis van de cultuur en de bijzondere positie van Nederland en de wederzijdse beïnvloeding.
Centraal staat de Japanse prent. Hoe worden ze gemaakt? Welke ontwikkelingen zijn er geweest door de eeuwen heen? Welke genres zijn er? En vooral: wat maakt die prent zo bijzonder en zo aantrekkelijk voor Europese kunstenaars, verzamelaars en liefhebbers tot op de dag van vandaag, zoals een tentoonstelling in het Rijksmuseum dit jaar weer bewees?”.
Plaats en tijd:
Plaats: de Ontmoetingskerk aan de Bentincklaan in Doorwerth, bereikbaar met bus 51, 589 en 590.
Tijd: zaal open om 14:00 uur, de lezing begint om 14:30 uur en duurt tot ca. 16:15 uur onderbroken voor een koffie/theepauze om ca. 15:15 uur.
Koffie/thee kost € 1.30, s.v.p. contant betalen.
Op donderdag 16 februari geeft Ria ten Broeke een lezing over de Rusluie, een groep mensen uit Vriezenveen, die tussen 1720 en 1920 handel dreven met en in Sint Petersburg. Een waar gebeurd verhaal, dat speelt tijdens de opbouwfase van Sint Petersburg. De basis  voor deze geschiedenis vormen de
brieven en dagboeken van nabestaanden.
De lezing op donderdag16 maart door Henk Mol gaat over Mongolië en die van donderdag 20 april over de Geheimen van Paleis het Loo, gegeven door Yvonne Wenting.
Erwtensoepmaaltijd in de Oude Herbergh op dinsdag 24 januari
Op dinsdag 24 januari zijn we van harte welkom in de Oude Herbergh in Oosterbeek voor een heerlijke erwtensoepmaaltijd met roggebrood .
De soep staat klaar vanaf 12:30 uur en na de soep krijgt u nog een lekker toetje.
De kosten bedragen € 10,-- per persoon. Drankjes zijn voor eigen rekening.
U kunt zich aanmelden op vrijdagochtend 6 januari tussen 9:00 uur en 11:00 uur bij Uta van Scheijen, tel. 026-3340112.
Abonneeleden kunnen zich ook deze ochtend aanmelden.
Wilt u het bedrag van € 10,-- daarna overmaken op rekeningnummer NL58ABNA0477990975 t.n.v. A.J.A. van Scheijen.
Filmvoorstelling Zestig Plus
Kom donderdag 26 januari naar filmhuis Oosterbeek. We laten dan de  film Ladies in Lavender zien.
Ladies in Lavender, 2004, is het debuut vande Engelse regisseur Charles Dance.
De ongetrouwde, oudere zussen Ursula en Janet Widdington (Judi Dench, bekend van Philomena) en (Maggie Smith) leiden een rustig bestaan in het Engelse kustplaatsje Cornwall in de jaren dertig. Daar komt verandering wanneer de onbekende Andrea Marowski (Daniel Brühl, bekend van Good Bye, Lenin) na een bootongeluk gewond aanspoelt. De dames besluiten deze knappe jonge Pools-Joodse violist in huis te nemen totdat hij weer sterk en gezond is. Al snel sluiten de dames Andrea in hun hart. Wanneer een Russische schilderes Cornwall bezoekt en ontdekt dat de aangespoelde jongen een zeer getalenteerde violist is, neemt ze direct stappen om zijn gave wereldkundig te maken. De zussen zijn doodsbang om 'hun Andrea' weer kwijt te raken en doen er dan ook alles aan om hem bij zich te houden.
Plaats: filmhuis Oosterbeek, Weverstraat 85.
Aanvang: 14:30 uur. Kosten € 9,00 p.p. (inclusief 1 drankje)
Introducés zijn welkom. Duur 103 minuten.
Excursie naar de Van Nelle fabriek en bezoek Markthal Rotterdam op woensdag 22 februari 2017
Op woensdag 22 februari 2017 zullen wij een bezoek brengen aan het Van Nelle-complex. Deze unieke “fabriek” uit 1931 is het monument van het Nederlands modernisme. Wereldberoemd vanwege het progressieve ontwerp waardoor lucht, licht en ruimte een nieuwe betekenis kregen in de architectuur. De beroemde architect Le Corbusier noemde het “het mooiste schouwspel van de moderne tijd”. In  2014 voltooide UNESCO de internationale erkenning van dit bijzondere gebouw door toekenning van de werelderfgoed-status.
Met een ervaren gids loopt u door en rondom de fabriek en begrijpt u waarom dit baanbrekende ontwerp van internationale betekenis is. Architectuur, geschiedenis, productieproces en transformatie van een fabriek naar een nieuwe toekomst komen allemaal aan bod.
Wij zullen rond 11:00 uur arriveren bij het Van Nelle-complex. Hier gebruiken we eerst koffie/thee met gebak en om 11:30 uur volgt een rondleiding van ongeveer een uur door drie gidsen. Aansluitend volgt de lunch.
Om 13:45 uur staat de bus klaar om ons naar de Markthal te brengen, een architectuurspektakel van de bovenste plank! De omvang is gigantisch, de “plafondschildering” van Arno Coenen oogverblindend en de glazen vliesgevel reusachtig. Dat de Markthal meer is dan een overdekte versmarkt bewijst het aantal appartementen in het gebouw, 228 stuks. Deze gedurfde oplossing om alle wensen, een marktgebouw, woningen en parkeergelegenheid, te combineren tot één gebouw past perfect in het radicale denken van Rotterdamse bureau MVRDV.
U krijgt de gelegenheid om hier zelf rond te kijken. Vergeet ook niet om een kijkje te nemen bij de tijdtrap van de Rotterdamse archeologische dienst.
Om 15:30 uur vertrekt de bus weer huiswaarts.
De vertrektijden van de bus:
9:00 uur Oosterbeek, parkeerplaats Restaurant Kleyn Hartesteyn
9:15 uur Doorwerth, winkelcentrum De Weerd, Beethovenlaanzijde
9:30 uur Heelsum, tegenover rijwielhandel Franks.
De kosten voor deze excursie bedragen € 39,50 p.p. Gaarne dit bedrag direct na aanmelding te voldoen op rekeningnummer NL63SNSB 0923444262 t.n.v. W. de Boer, Oosterbeek, onder vermelding van “Rotterdam”.
U kunt zich voor deze excursie aanmelden op woensdag 18 januari tussen 09:00 en 11:00 uur bij Anne Deinema tel. 026-3336726 of Wil de Boer tel. 026-3337981.
Tijdens deze excursie zijn wij bereikbaar onder telefoonnummer 06-18426856 of 06-12040502.